Yangın Söndürme Sistemi

FM200 Sistemi, hassas sistemlere su,köpük , kuru kimyasallar gibi , yangın kadar zarar verici söndürücüler ile Halon, CO2 gibi hayati tehlike yaratan gazlı söndürme sistemlerinden farklı olarak, insan ve Ozon dostu bir sistemdir.

Sistemin kurulacağı hacimde yapılan titiz gaz hacmi ve hidrolik hesaplardan sonra, FM200 altyapısı oluşturulur. Sertifikalı donanım ve gaz, son kurulumu takiben test ve kontrollerinin tamamlanmasıyla Sistem odası içindeki çok kritik sistemlerin Yangına karşı güvenliğini sağlamaktadır.

Etkinlik :

FM-200, birm hacmindeki hava ile meydana getirdiği %7 lik konsantrasyonla en etkili söndürücüdür. Ayrıca uygun şekilde planlanarak kullanıldığında, su karbondioksit ve kuru toz gibi söndürücülerin kullanıldığı sistemlerin yangın sonrasında meydana getirdiği hasar, temizlik, iş gücü gibi sorun yaratmaması, FM-200 gazının sağladığı önemli bir avantajdır.

Güvenilirlik :

FM-200 gazının kullanıldığı sistemlerinin defalarca test ve denemeleri yapılmış ve en etkili, en temiz, insan hayatı için en güvenli, çevre için (ozon tabakası) hiçbir zararı olmayan bir sistem olduğu belirlenmiştir. Kurallara uygun projelendirilerek, tesis edilmiş bir FM-200 gazlı söndürme sistemi yangına karşı en etkili yöntemdir.

Sürat :

Korunacak hacimde bulunan sistem ve üniteleri yangın kayıplarına karşı koruyabilmenin ön koşulu, yangının mümkün olan en kısa sürede hissedilerek söndürülmesidir. Erken uyarı sisteminin yangın alarm sinyalini vermesi ve ateşleme sinyalinin gaz gönderilmesinden sonra söndürme işlemi 8-10 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşir.

Temizlik :

Su, köpük ve kimyasal toz gibi yangın söndürme elemanlarının uygulamalarından elde edilen deneyimler, bu tip söndürücülerin korunan hacimlerde ve ekipman üzerinde hasar ve temizlik problemleri yarattığını göstermiştir. Buna karşılık FM-200 gazı temiz bir söndürme elemanı olup özellikle elektrikli ve elektronik ekipmanların bulunduğu hacimlerde kullanıldığı da yangın sonrası hiçbir temizlik ihtiyacı doğurmaz.