BULUT SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLERİ

ÇÖZÜMLERİMİZ

AKILCI VE KAPSAYICI YÖNETİM

Bulut sistemleri, her geçen gün artan ve küreselleşen rekabet koşullarını içinde barındıran, risk ve çeşitli fırsatları da olan belirsizlik ortamında işletmelerin iş yapış şekillerini sağladığı imkânlarla  değiştirebilen ve onların daha müşteri odaklı olmalarını sağlayan inovatif bir dönüşüm sürecidir. Günümüz teknolojisinde bulut çözümleri ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve barınma gibi temel sistemleri, veri merkezlerinde internet aracılığı ile servis olarak sunmaktadır. Yedekleme, depolama, sanallaştırma, felaket kurtarma senaryosu, mobil uygulamalar ve web sitesi yayınına kadar istenilen her türlü bilişim senaryosuna uygun sistem ve uygulama bulut çözümleri üzerinden yürütülmektedir. Kaynakların doğru yönetildiği bir bilişim altyapısı için her büyüklükteki işletmeler bulut çözümlerini kullanmaktadır.

LTS, bulut yapılarına entegrasyon sürecinde uçtan uca süreç yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Kurum ve kuruluşların mevcut yatırımları güçlendirirken; BT esnekliğini arttıran bulut mimarisinin oluşturulmasının yanı sıra SLA’leri ve mevcut uygulamaları etkilemeden veri güvenliğini, uyumluluğunu ve kontrolünü sürdürülebilir kılmayı hedefleyen danışmanlık hizmetleriyle, kurumlara özel altyapıların hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Bulut sistem çözümleri sayesinde kurum ve kuruluşlar donanım bağımlılığından kurtulmakta, iş süreçleri hızlanmakta ve süreklilik sağlanmakta, hizmet kalitesi artmakta, istenilen her uygulamaya ve her kaynağa her yerden erişilebilmekte, bu yapılarda operasyonel maliyetler düşmekte, esneklik ve verimlilik elde edilmektedir.

çözüm ortaklarımız