SIEM SECURITY

KURUMSAL ÇÖZÜMLER

TEHDİTLERE KARŞI GÜÇLÜ KORUMA

SIEM ürünleri gerçek zamanlı raporlama ve güvenlik olayları analizi sağlayarak ağlara yönelik en son tehditleri tespit edebilme imkânını sunmaktadır. Ağ güvenliğine yönelik tehditler hızla yayılmakta ve her geçen gün yenileri ortaya çıkmaktadır. Uzaktan erişim noktalarının ve ağlara bağlanan cihazların sayısındaki artış, ağlara sızma noktalarının da çoğalmasına neden olmaktadır. Bilişimciler ağın karşı karşıya kaldığı tehditleri algılayabilmek için birden fazla kaynaktan toplanan veriyi analiz etmek ve bunların sonucunda atılacak adımları kararlaştırmak durumundadırlar. Saldırıların tespit edilmesi, dijital delillerin kaybedilmesine olanak vermeyecek şekilde daha fazla zararın oluşmasının önlenmesi, bütünsel bir güvenlik analizi raporlaması ve güvenlik tehditlerinin gerçek zamanlı olarak izlemeye alınması gibi önemli hizmetleri sunan SIEM ürünleri ağ geçidi, sunucular, güvenlik duvarları ve diğer kritik BT bileşenlerinin nasıl bir saldırı ile karşı karşıya kaldığı konusunda ayrıntılı rapor üretirler.

SIEM’in en önemli özelliklerinden biri belirlenen politika ve kuralların yardımıyla bağımsız gibi görünen olaylar arasında anlamlı bağlantılar kurarak muhtemel saldırıları tespit etmeye yardımcı olan korelasyon tekniğidir. SIEM ürünleri çevre birimlerden uç kullanıcılara kadar sistemlerin ürettiği logları merkezi olarak toplayan, saklayan ve analiz eden sistemlerdir. Korelasyon aşaması önceden belirlenmiş kuralların yardımıyla farklı farklı sistemlerden veya uygulamalardan gelen olayları bağlantılandırarak, güvenlik tehditlerinin tespitine ve harekete geçilmesine yardımcı olmaktadır. Birleştirme ise olayların birden fazla sayıda kaydı tutulmuşsa bunları bir kayda indirerek, analiz edilecek verinin hacmini düşürmekte ve işlemleri hızlandırmaya yardımcı olmaktadır. LTS, SIEM Security ürünlerini kurum ve kuruluşlara yönelik projelerinde kullanarak, yenilikçi ve güvenli bir bilişim altyapısı oluşturmaktadır.

SIEM SECURITY ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Toplanan logların global bir formata dönüştürülmesi ve olayların saldırı tipine göre sınıflandırılması yöntemlerini kullanarak normalleştirme ve kategorilendirme adımlarını uygulamaktadır.Bağımsız gibi görünen olayları birbiriyle ilişkilendirmek ve olayları anlamlandırarak, yöneticilere mail, SMS veya SNMP ile bildirim veya alarm sağlamaktadır. Toplanan veri ve korelasyon sonuçlarını gerçek zamana yakın bir ölçüde güvenlik uzmanlarına sunan izleme paneli sağlamaktadır. SIEM ürünü tarafından toplanan verinin analiz aşamalarını kapsayan rapor üretilmektedir.