Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – KVKK Nedir?

KURUMSAL ÇÖZÜMLER

YASAL SORUMLULUKLARI YÖNETİR

KVKK nedir? KVKK kanunu kapsamında; veri toplayan tüm kuruluşların verilerin korunması, işlenmesi, paylaşılması, imhası, yönetilmesi ve erişim sorumluluklarını kapsayan tüm sınır ve kuralları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na bağlıdır. Bu kanuna kısaca KVKK denir. Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar, bu kanun ile düzenlenmiştir. Müşteri bilgisi barındıran her kurumsal yapı, bu kanuna tabiidir.

KVKK İçin Ne Kadar Hazırsınız?

KVKK Değerlendirme formumuzu doldurarak KVKK’na ne kadar hazırsınız görebilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ

VERİ GÜVENLİĞİ

Kişisel veri işleyen gerçek kişi ve kurumlar, sahip oldukları verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü koruyup, erişim haklarını da kontrol altına aldığında; iş süreçlerini sağlıklı yürütebilir ve iş sürekliliğini güvenli bir şekilde sağlayabilmektedirler. Dış dünyayla (sistem ya da kullanıcı düzeyinde) bağlantıların güvenli bir şekilde sağlanması ve kontrol altında tutulması, veri güvenliği açısından önem taşımaktadır.

Veri güvenliği konusunda uzman çözüm ortaklarıyla işbirliği içerisinde hizmet veren LTS, gerçekleştirdiği analizler ve birebir incelemeler sonrasında, kurumların kişisel verilerinin güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurları ve kurumun mevcut yapısındaki zafiyetleri tespit etmektedir.Bu bulgular ışığında kurum iş süreçleri ile paralel olacak şekilde güvenlik politikaları ve prosedürlerini oluşturmaktadır. LTS, veri güvenliği ile ilgili olarak kurumların ihtiyaçlarına özel, uçtan uca çözümler önererek danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Veri sızıntısı önleme (DLP), şifreleme çözümleri ve veri güvenliği için kullanılan etkin çözümler arasında sayılmaktadır.

İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİ VE DANIŞMANLIĞI

LTS, kişisel verileri koruma ve kanuna uyumluluk kapsamında kurumların iş süreçlerini bütün detaylarıyla incelemektedir. Devamında süreçlerin ilgili kişisel verileri koruma mevzuatına uyumluluğu için ihtiyaç duyulan eksik veya iyileştirme gereken noktaları belirleyerek; bu değişikliklerin iş akışlarını aksatmadan hayata geçirilmesi konusunda hizmet vermektedir.

LTS, kurumun içinde bulunduğu sektörü baz alarak, her iş birimi için kişisel veri işlenmesine ilişkin iş süreç ve akışlarını analiz ederek iyileştirmeler yapmakta ve kişisel verileri koruma mevzuatı ile uyumlu hale getirmektedir. Mevcut iş akışlarında ihtiyaç duyulan iyileştirme ve değişikliklerin yapılarak, iş akışlarına uygulanabilir kurallar entegre edilmektedir. Ayrıca kişisel verileri koruma mevzuatının, yeni düzenleme gerektirdiği (başvuru, itiraz ve şikayet süreçleri gibi) konularda da kurum işleyişine göre yeni iş süreç ve akışları, deneyimli süreç analistleri tarafından oluşturulmaktadır.

HUKUK DANIŞMANLIĞI

LTS, gerçek ve tüzel kişilere getirilen yükümlülüklerin tanımlanması ve bu yükümlülüklerin uygun bir şekilde yerine getirilmesi için; veri kayıt sistemlerinin, sözleşmelerin, ilgili formların gözden geçirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi, kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve silinmesine ilişkin politika, prosedür, yönetmeliklerin incelenip gerekli değişikliklerin yapılması; ihtiyaç duyulan yerlerde yeniden oluşturulması dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Error : 0

VERİ YÖNETİMİ

Uyum süreci kapsamında öncelikle kurumların sahip oldukları kişisel verileri tanımlamaları, kritik önem taşımaktadır. Kişisel veri envanterinin çıkarılması, kurumlardaki tüm iş birimleri ve süreçleri kapsayacak şekilde, belirli soruların cevaplanması ile mümkündür.Soru-cevap çalışması için genellikle tüm iş birimlerinden ilgili yöneticilerle toplantı ve çalıştaylar düzenlenir; kişisel veriler ve süreçler ile ilgili bilgi alınır ve böylece kişisel veriler toplanır.