Network

SD-WAN Nedir ve Faydaları Nelerdir?

SD-WAN Teknolojisi

SD-WAN (Software-Defined Wide Area Networking – Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı), Metro Ethernet gibi geniş bant imkanı sağlayan hatların yanında, 4G, LTE, xDSL gibi WAN bağlantılarının yönetildiği yazılım tanımlı ağ (SDN) teknolojisinin bir uygulamasıdır.

Wide Area Network (WAN- Geniş alan ağları) altyapısını daha akıllı, esnek ve işlevsel hale getirmek için geliştirilmiş bir uygulamadır esasında. Merkez, Şube ofisleri ve veri merkezleri de dâhil olmak üzere işletme ağlarını coğrafi mesafeler farketmeksizin güvenli bir şekilde birbirine bağlar.

SD-WAN, temel işlev olarak ; Ağ ve kontrol düzlemlerini ayırır, trafik yönetimini veri düzleminden soyutlarak bant genişliğinin daha efektif kullanılmasına olanak sağlar.

Ağ yönetimini otomatikleştirerek , performansı artıran kaynakları sanallaştırır, ağın verimliliğini artırır.Toplam sahip olma (TCO) maliyetini düşürürken ağ kullanılabilirliğini ve yedekliliğini artırır, yük paylaşımı sağlar…

SD-WAN Altyapısında Güvenlik

SD-WAN teknolojisinin pek çok avantajının yanında öncelikli artısı güvenli olmasıdır. SD-WAN mimarisinde tesis edilen ağ üzerinde uçtan uca veri şifrelemenin avantajlarından yararlanır.

SD-WAN, şifreli ağ trafiği, merkezi konfigürasyon , ağın izlenebilirliği ve genel olarak optimize edilmiş performans ile ağ güvenliğinizi ve verimliliğinizi artırır. Merkezi yapılandırma sistemi , merkez ve uçlardaki tüm Node ları birbirine bağlı olarak kontrol eden bir yazılım platformu sağlar.

SD-WAN Çalışma Mantığı

SD-WAN birçok WAN bağlantısını (XDSL, Metro Ethernet, Cellular ve Fiber vb) aynı anda kullanabilir. SD-WAN teknolojisi 4 temel özellik içerir:

  • Çoklu bağlantı türlerini desteklemesi
  • Dinamik yol seçimi yapabilmesi
  • Ağı yönetmek için basit bir arayüz sağlaması
  • Tüm ağda veri şifreleme yapılması

SD-WAN, belirli bir uygulama için hangi yolun ideal performans gereksinimlerini en iyi karşıladığını belirler. Daha sonra trafiği ideal WAN yoluna yönlendirir. O hatta bir problem olması durumunda alternatif hatları kullanır. Hattın uygulama performansına yeterli gelmemesi durumunda da alternatif hatları devreye sokarak uygulama için yük paylaşımlı daha geniş bant genişliğine sahip bir ortam tesis eder.

SD-WAN’ın Avantajları

MPLS Maliyet ve Kısıtları: 

Çok protokollü etiket anahtarlama (MPLS), uzun süredir kurumsal ofisler arasındaki WAN bağlantılarının temelini oluşturuyor. Garantili bant genişliği, öngörülebilir gecikme süresi ve veri şifreleme sağlar. Geniş bant İnternet, MPLS’den çok daha düşük maliyetlidir ve SD-WAN yapılarda kullanılabilir.

MPLS networkte hat / link yedekleme için, çalıştığınız ISS/ Telco firmadan alternatif WAN hatları alıp sisteme entegre etmeniz gerekir. Farklı Telco lardan sağlanacak alternatif linkler MPLS Networke otomatik yedekleme mantığında dahil edilemez. Bu da WAN yedeklemenin temel mantığı olan Telco yedeklemeyi imkansız kılar. Oysa SD-WAN altyapılarda istediğiniz kadar farklı Telco lara ait hatları yedekli ve yük paylaşımlı mantıkta kullanabilirsiniz.

Karmaşık Ağları Yönetme Kolaylığı: 

SD-WAN’ın karmaşık ağlara getirdiği yönetim basitliği, MPLS maliyet tasarruflarından daha büyük önem taşımaktadır. Ağ karmaşıklığı, hibrid WAN’ların kullanımı ve bulut tabanlı uygulamalara artan bağımlılık dâhil olmak üzere birçok faktör nedeniyle günden güne artmaktadır. Geleneksel WAN yönetim uygulamaları , bu karmaşık altyapıları yönetmek için yetersiz kalmaktadır.

SD-WAN, IT Departmanın, karmaşık ağların kontrolünü kolayca sağlamasına ve değişen iş gereksinimlerine daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olur.

Ağ uzmanlarının SD-WAN bağlantıları için uzak konumlara / ofislere gitmeleri gerekmiyor artık. Merkezde konfigi hazırlanan bir Node, uç noktada aktif olduğu anda merkezileştirilmiş politika tabanlı yönetimi kullanarak konfigürasyonunu internet ortamından merkeze erişerek alır ve bağlantıyı sağlayarak ofis ortamını veri şifreli ve güvenli bir şekilde online hale getirir.

Eskiden saatlerce ya da günlerce süren birçok konfigürasyonel değişiklik ve güncellemeler, SD-WAN ile sadece birkaç dakika sürmektedir.

Quality Of Service: 

SD-WAN Gerçek zamanlı trafik yönetimi sunmaktadır. SD-WAN ağ geçitleri, kendisine bağlı her bir WAN bağlantısının sağlığını sürekli olarak izler. Bir bağlantı başarısız olduğunda veya tıkandığında trafik hızlıca alternatif kanallara yönlendirilir.

Bağlantı sağlığını izlemek ve trafiği gerektiği gibi yönlendirmek, uygulamanın kullanılabilirliğini ve performansını geniş anlamda iyileştirir.

SD-WAN, her WAN bağlantısı linkinin sağlığını izler ve trafiği en iyi yoldan yönlendirmek için dinamik yol seçimini kullanabilir.

Ayrıca, VoIP , Görüntülü görüşme , süreç yönetim yazılımları veya finansal uygulamalar gibi önemli ve gecikmeye duyarlı trafikler için en iyi bağlantı linki ve bant genişliğini dedike edecek şekilde uygulamaların veya kullanıcıların trafiği arasında ayrım yapabilir. Dosya yedeklemeleri gibi düşük öncelikli trafik, daha az güvenilir ve gecikmesi nispeten fazla bir bağlantıya yönlendirilebilir.